Κοινοποιησεις
Η καλλιέργεια υπερβολικής εθνικής υπερηφάνειας είναι πάντοτε
το σημάδι, μου φαίνεται, ότι δεν έχει κανείς και πολλά μέσα του
για τα οποία μπορεί να υπερηφανευτεί.
.
(Από το βιβλίο: Σειρά Μαρτυρίες & Μυθιστορηματικές Βιογραφίες |
Michel Houellebecq, Bernard – Henri Levy | Εκδόσεις: Εστία)