Κοινοποιησεις

Ο νεαρός τη νύχτα γύρναγε γύρω απ’ την κραυγή. Έστεκε στο κέντρο της πόλης και τον κοίταζε με τη ζέση της και τις ρόδινες λίμνες της σάρκας. Τρομακτική λάβα έλαμπε πάνω στην ψυχή του. Οδηγούσε και κοίταζε.

(*Πρώτη δημοσίευση Cignialo.gr σε μετάφραση
Σάββα Κοκκινίδη)