Κοινοποιησεις

 

Θλιβεροί πόλεμοι
όταν δεν είναι η αγάπη η επιχείρηση.
Θλιβεροί, θλιβεροί.
Θλιβερά όπλα
αν δεν είναι λέξεις.
Θλιβερά, θλιβερά.
Θλιβεροί άνθρωποι
αν δεν πεθαίνουν από αγάπες.
Θλιβεροί, θλιβεροί.