Κοινοποιησεις

Ποτέ δεν έχω νιώσει ούτε καθήκον, ούτε υποχρέωση απέναντι στη Γαλλία και
η επιλογή μιας χώρας διαμονής για μένα έχει σχεδόν τόση συγκινησιακή
απήχηση όση και η επιλογή ενός ξενοδοχείου. Είμαστε περαστικοί σ’ αυτή
τη Γη, το έχω πλέον κατανοήσει πλήρως` δεν έχουμε ρίζες, δεν παράγουμε
καρπούς. Είμαστε μάλλον πέτρες πεταμένες στο κενό και ελεύθεροι όσο αυτές.