Κοινοποιησεις

Δεν θα κουραζόμουν ποτέ να το επαναλαμβάνω: η ομοιομορφία είναι θάνατος,
η διαφορετικότητα είναι ζωή. Η πειθαρχημένη ενότητα, που δεν μπορεί να πραγματωθεί
σ’ ένα οποιοδήποτε κοινωνικό περιβάλλον δίχως να καταστρέψει τον δημιουργικό αυθορμητισμό της σκέψης και της ζωής, δολοφονεί τις κοινωνίες.
Η ζωντανή ενότητα, η αληθινή κοινότητα που επιθυμούμε είναι εκείνη που γεννά
η ελευθερία στους ίδιους τους κόλπους των ανεξάρτητων και διαφορετικών εκδηλώσεων
της ζωής, εκφραζόμενη από τον αγώνα.
Θα καταλάβαινα την λατρεία ενός στρατηγού τακτικού στρατού για την νεκρική σιωπή
που η πειθαρχία επιβάλλει στο πλήθος.
Ο δικός σας στρατηγός, ο δικός μας στρατηγός, ο στρατηγός του λαού,
δεν έχει ανάγκη αυτή τη σιωπή των σκλάβων γιατί είναι συνηθισμένος
να ζει και να διατάζει μέσα στην ταραχή.
Η ταραχή είναι το πάθος της λαϊκής ζωής, η μόνη ικανή να βγάλει όλον
αυτό τον κόσμο από τις αδικίες που υφίσταται, και δεν μπορούμε
να υποκινήσουμε αρκετά αυτό το πάθος και αυτή τη ζωή.