Κοινοποιησεις
Αγάπη είπες;
Ο καθένας την πελεκάει όπως θέλει.
Άλλος με πέτρα,
άλλος με χιόνι.
Η πιο σωστή να ξέρεις είναι από χιόνι.
Κρατάει όσο κι η αληθινή.