Κοινοποιησεις
λένε πως ο ποιητής
είναι κάποιος
που συγκολλά λέξεις
 
αυτό δεν είναι ακριβές
 
ο ποιητής
είναι κάποιος
που οι λέξεις του
μισό-
κολλάνε
 
όταν είναι τυχερός
 
όταν είναι άτυχος
οι λέξεις
τον διαλύουν.
 
(Matthew Shelton από την ενότητα Malairt Μετάφραση : Νίκος Βιολάρης)