Κοινοποιησεις

το φόρεμα τα μαλλιά σαλεύουνε κοντά στα χείλια της γραμμής απλώ-
νονται εκεί που ξεπροβάλλουν τα χέρια και το πρόσωπο σαν φεγγάρι
μες στη νύχτα τα πόδια είναι η σφεντόνα του κορμιού πάνω στη γη
το φόντο σ’ αυτές τις εικόνες τείνει προς το γαλάζιο πολύ συχνά φω-
τίζει το μνημονικό ύστερα απ’ να αφηρημένο βλέμμα στις φλέβες
του χεριού