Μαρίνα Δακανάλη | Η Αστάρτη

    Κοινοποιησεις
    ” Σαν το ποτάμι που δεν λέει να στερέψει
    είν’ η ιστορία που θα πω, θα σας αρέσει.
    Τσιγγάνος άνεμος είναι ο ήρωας της
    κι ένας κατσίβελος σκοπός είν’ η μιλιά της.. “