Κοινοποιησεις
Πλατσούρισε στη λίμνη,
η μουσούδα του υγρή,
ανάμεσα στις πάπιες.
Βρήκε ξαφνικά
και παρέα, λίγο πιο πέρα.
Δεν υπήρχε περίπτωση
η αγάπη ενός σκύλου
να πάει χαμένη.
(Πιο γρήγορα απ’ το φως, εκδ. Κέδρος, 2000)