Κοινοποιησεις
Χρονοτριβούσα επισταμένως και δεξιοτεχνικώς .
Μου πήρε χρόνο,
αλλά τώρα πια ξέρω!
Στο χάος σου,
γατζώθηκα για να φυτρώσω .
Τον ήλιο που αναζητούσα,
δεν θα μου τον δώσεις ποτέ!