Κοινοποιησεις
Το μεγάλο μας λάθος είναι πως προσπαθούμε να αποσπάσουμε από τον καθένα αρετές που δεν έχει, παραμελώντας να του καλλιεργήσουμε εκείνες που έχει.
Η ηθική είναι μια ιδιωτική συμφωνία. Η αξιοπρέπεια είναι δημόσια υπόθεση.
Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν στη θέση της μνήμης τους ένα παρατημένο νεκροταφείο , όπου κείνται, δίχως τιμές, νεκροί που πάψαμε ν’ αγαπάμε.
.

(Από το βιβλίο: Τα Απομνημονεύματα του Αδριανού)