Κοινοποιησεις

Να ράβεις φόρεμα
ίσα με το μπόι σου
ούτε μεγαλύτερο
ούτε μικρότερο
και να’ναι από χώμα
ακούς;
από χώμα
από σένα παρμένο
από όσα έχασες
κι όσα δε γνώρισες ποτέ