Κοινοποιησεις
 
όλοι οι κήποι
που χάσαμε
μέσα στην Άνοιξη
βαλμένοι
 
ρουφούν
τους αρμούς
φιλήδονα