Κοινοποιησεις
 
αλλοφροσύνη
καρποφορίας
η καμπύλη
φωτός
με προϊστορία
ξίφος
στις κατακόμβες
του χειμώνα
.
(Cover: Karen Bezuidenhout)