Κοινοποιησεις

στυφά
μεσημέρια
αντηχούν
στο λιοπύρι
κι είναι βαθύτερη
η σιωπή
κι ας φλυαρεί
ο τζίτζικας
ερωτικά
σαλπίσματα
με σώματα
διάπυρα
σαν ρόδα
εκατόφυλλα
γλυκά εξαυλωμένα
σε τάματα
υπαίθρια