Κοινοποιησεις

Μπορώ να είμαι περήφανος
Το σπίτι πέφτει μα τα παιδιά μου δραπέτευσαν στο δάσος
με το κεφάλι γεμάτο πουλιά.

.
(μετάφραση.: Nathalie)