Κοινοποιησεις

Κύριοι,
Σκοτώστε την μνήμη. Ξεκινήστε απ’ την αρχή.
Μονάχα έτσι μπορούμε να ελπίσουμε σε μια θαρραλέα
ένταξη μας στους χρόνους τους μελλοντικούς
ενός κόσμου, πού θα γελάει κάποτε μαζί μας,
γιατί μας συγκινούσαν ιδιαίτερα οι νεκροί, οι μουσικές
και τ’ άστρα.

(Κυριακή, 20 Μαΐου 1979, ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ –  Τα σχολιά του Τρίτου.)