Κοινοποιησεις

Δεν νοσταλγώ το πάθος
έχω περίσσιο ακόμη
και θα έχω·
την δύναμη που είχα νοσταλγώ
να κουβαλώ το πάθος μου
στους δρόμους
στα καφενεία
και τη νύχτα στο κρεββάτι.

.
(Από το Οδός Πανός | Νο 1 |
Φεβρουάριος 1981 | Σείριος)