Κοινοποιησεις

από του όχι το ψέμα
βγαίνει του ναι μια αλήθεια
(μονάχα αυτή κι εκείνο
που είναι απεριόριστο)

κάνοντας τους ανόητους να καταλάβουν
(όπως εμένα τον κρυόκωλο) πως ούτε
όλα μαζί του μυαλού τα ζητήματα
δεν αξίζουν όσο μια βιολέτα
.
(Από το βιβλίο: Ανθολογία αμερικάνικης ποίησης | επιλογή – μετάφραση: Γιάννης Λειβαδάς |
Εκδόσεις: Ηριδανός)