Κοινοποιησεις
 
 
Βροχή στα τριαντάφυλλα,
γαλανός ουρανός
 
και
εσύ
 
στο
μυαλό μου.
 
Τίποτα ευγενικότερο.