Κοινοποιησεις
 
 
Σε χαρτί λευκό
χαράζω
σπείρες χρωμάτων
σχεδιάσματα στροβιλίζονται
ουράνιο τόξο στα μάτια μου.
 
Διάστιξη είμαι
και κυκλικά απλώνομαι,
 
σπειροειδής γαλαξίας
το μολύβι περιγράφει
την αυξητική μου πορεία –
Αέναα ελεύθερη εισπνέω.
 
Διάστιξη είμαι
και κυκλικά ελίσσομαι,
 
δίνη κεντρομόλος
το μολύβι φυλακίζει
την εσωστρεφή μου τροχιά –
Ατέρμονα περιορισμένη εκπνέω.
 
Έλικας είναι
η ιεροτελεστία της ζωής
ρυθμική περιπλάνηση
του χρόνου
στο στερέωμα.
 
Φυγόκεντρος η ορμή.