Κοινοποιησεις
Ένα δάσος μέσα σου να φυλάς
να φωλιάζουν πουλιά και έρωτες
να κρύβονται όταν παίζουν ή όταν φοβούνται τα παιδιά
να καταφεύγεις εκεί όταν η πόλη γίνεται γκρι
και να προσέχετε κι οι δυο σας
μην έρθει η φωτιά
κυρίως μη φύγει η αγάπη
.
(photo : Sarah Eiseman)