Κοινοποιησεις
Ο χρόνος περιμένει αναμμένος
να καταφέρουμε να ξεχάσουμε τον κόσμο
με μια συγχρονισμένη μας ανάσα
να κατοικήσουμε όλα τα ενδιάμεσα κενά
κάποια στιγμή που ξεχειλίζει πληρότητα
να σου προσδώσω ιδιότητες που δεν έχεις
κι εσύ να απαρνηθείς κάθε απομάγευση δική μου
κι όποτε η ημέρα δυσκολεύει τη νύχτα
θα καταφεύγουμε στον σπασμένο μας ύπνο
και θα πληθαίνουν τα ξυπνήματα επικίνδυνα
.
(Cover photo: André Kertész)