Κοινοποιησεις
Άλλαξαν όνομα οι μέρες και ιδιότητα
σαν να μηδένισε ο κόσμος
βρεθήκαμε και χαθήκαμε
ψάχνοντας τις θέσεις μας αλλού
συλλέγοντας σύννεφα
πλήρεις ενεστώτα
αρνούμενοι να αναπαράγουμε άλλη ασχήμια
αιωρούμαστε
διαστελλόμαστε νοερά
-η ένοχη απόλαυση που απέμεινε-
η σκέψη που εκτροχιάζεται συχνά
η λύση του να διακτινιζόμαστε συνέχεια
να μαθαίνουμε ο ένας στον άλλον φως
να ανθίζουμε πάνω στις πέτρες
σε κήπους κρυφά να συναντιόμαστε
να μη λείπουμε από τις ζωές μας
να μπορούμε ακόμα να μιλάμε για έρωτα

.
(Πρώτη δημοσίευση στο Cignialo – Ακόμα γνέφουμε απ’ τη γαλαρία)