Κοινοποιησεις
 
Μιλούσαν για τις ανομίες της εξουσίας,
για τα βάσανα των αναξιοπαθούντων,
για τη φτώχεια που μάστιζε το λαό,
όμως στα μάτια τους όλη την ώρα
της θερμής κουβέντας τους
πλανιόταν ασταμάτητα
ένα βουβό ερώτημα
 
“Θα μπορούσες να μ’ αγαπήσεις;”