Κοινοποιησεις

 

 
 
 
 
Άξαφνα στη δύση του ηλίου
ανέτειλε ένα χαμόγελο
λίγο πονεμένο.
Ερχόταν προς τα εμένα
Η σκέψη μου έφευγε
Με κάθε της βήμα
με συγκλόνιζε λίγο παραπάνω.
Ώσπου παραδόθηκα όταν έφτασε μπροστά μου.
Είδαμε τη δύση μαζί.
Έπειτα σηκώθηκε και έφυγε.
Μου είπε πως πάει εκεί που θα ανατείλει μέρα.
Η νύχτα τη φόβιζε
τα αστέρια δεν φωτίζουν αρκετά
το φεγγάρι τη τρόμαζε.
Κάπως έτσι ανατινάζονται μέσα μου τα συναισθήματα.
Η ομορφιά τα κάνει όλα.
Ποια επικοινωνία και ποια κατανόηση.
Δεν πιάνουν μία μπροστά στη γεωμετρία της έκφρασης της.
Και ας μην καταλάβαινε τίποτα.
Αρκούσε η ύπαρξη της δίπλα μου.
Αρκούσαν τα παιχνίδια με τα μαλλιά της.
Η ερωτική είναι η μόνη επικοινωνία που θέλω όλες οι άλλες είναι απλά τεχνοκρατικές.