Κοινοποιησεις
Στην κάρτα εισόδου στη χώρα έγραψε:
– Ένα όνομα κι επίθετα.
– Μια ηλικία στην τύχη.
– Εργασία: “λοιπόν εξαρτάται”.
– Προορισμός και καταγωγή: (εδώ έμεινε να σκέφτεται).Δε θα δήλωνε τίποτα από αυτά που φέρει στα χέρια του.

Στην υπηκοότητα έβαλε όχι.

Στο κίνητρο του ταξιδιού, “από έρωτα”.

(Los idiomas comunes | Hiperión | Madrid 2010 |
μετάφραση: nathalie)