Κοινοποιησεις

Θα ξημερώσει μια μέρα και θα έχουμε
μετατραπεί σε ζώα, θα είμαστε υπήκοοι
του βασιλείου που αποφασίζει να μη μιλά.
Τότε θ’ αγγίξω το δέρμα σου και θα μπορέσω να σε ρωτήσω
για όλες τις αλήθειες που γνωρίζεις.

(republication by 2666 | Los idiomas comunes | Hiperión, Madrid 2010 |
photo by #KonstantineKonstellation)