Κοινοποιησεις
Μην εκθειάζετε τα ταλέντα, και ο λαός δεν θα ανταγωνίζεται μεταξύ του.
Μη δίνετε αξία σε πράγματα δύσκολα να τα καταφέρεις, και ο λαός δε θα κλέβει.
Μην επιδεικνύετε αυτό που θέλουν όλοι, και ο λαός δεν θα ξιπάζεται.
Γι’ αυτό, ο σοφός κυβερνά αδειάζοντας το μυαλό και γεμίζοντας την κοιλιά
εκλεπτύνοντας τις επιθυμίες και δυναμώνοντας τα οστά.
Πάντα κάνει ώστε ο λαός να μη θέλει επιπλέον να μάθει, ούτε να έχει αμφιβολίες,
κι έτσι, αυτός που ξέρει δεν επιχειρεί να δράσει.
Δρώντας συμφώνως προς τη μη δράση, όλα θα είναι σε τάξη.
 
(Απόσπασμα από το κλασσικό βιβλίο της Κίνας και το κυριότερο βιβλίο των ταοϊστών:
Ταο Τε Κινγκ | Μετάφραση: Βασίλης Λαλιώτης)