Κοινοποιησεις

Με φιλάς και τρέμει όλη η θάλασσα
Ο ιδανικός έρωτας
η σχιζοφρένειά μου
ο αδιαίρετος κόκκος ύλης
σώμα και κύμα.
Διάχυτο μέλλον
στο μυστήριο της προαιώνιας ύπαρξης
μηδενική αβεβαιότητα η αγάπη μας.

 

(Από την αδημοσίευτη ακόμα συλλογή: ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΟΝΙΑ |
Φωτογραφία: Χρήστος Διαμάντης)