Κοινοποιησεις

Με φιλάς και τρέμει όλη η θάλασσα
Ο ιδανικός έρωτας
η σχιζοφρένειά μου
ο αδιαίρετος κόκκος ύλης
σώμα και κύμα.
Διάχυτο μέλλον
στο μυστήριο της προαιώνιας ύπαρξης
μηδενική αβεβαιότητα η αγάπη μας.

[Από την αδημοσίευτη ακόμα συλλογή ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΟΝΙΑ-
Φωτογραφία: Χρήστος Διαμάντης].