Κοινοποιησεις
 
Όταν το τελευταίο ζωντανό ον
Θα έχει πεθάνει εξαιτίας μας
Τι ποιητικό που θα ‘ταν
Αν μπορούσε η Γη να πει
Με φωνή που θα ‘βγαινε
Μπορεί
Από τα βάθη
Του Γκραν Κάνυον,
“Τετέλεσται.
Δεν τους άρεσε το μέρος των ανθρώπων”.