Κοινοποιησεις

Αυτόνομος, λοιπόν, είναι εκείνος που δίνει στον εαυτό του έναν νόμο.
Φυσικά, δεν θα αποκαλούσα αυτόνομο όποιον εκπληρώνει απλώς τις
επιθυμίες του χωρίς κανένα φρένο και χωρίς κανέναν έλεγχο,
όποιον θεωρεί πως νόμος είναι να κάνει ό,τι του κατεβαίνει
κάθε στιγμή στο κεφάλι. Το ίδιο ισχύει και για την κοινωνία.
Δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνική και συλλογική ζωή χωρίς οργάνωση
και χωρίς ένα minimum κοινών κανόνων. Δεν μπορεί να υπάρξει
κοινωνική και συλλογική ζωή χωρίς ένα minimum αξιών και σκοπών.
Εννοώ αξιών και σκοπών που να τους συμμερίζονται όλα τα
μέλη της κοινωνίας ή τουλάχιστον να μην τους αντιμάχονται
κατά τέτοιον τρόπο ώστε να προτιμούν να γίνει ρημάδι η
κοινωνία παρά να πραγματοποιηθούν αυτές οι αξίες και οι σκοποί.

.
(Από το βιβλίο “Για τον Κορνήλιο Καστοριάδη: «Είμαστε υπεύθυνοι για
την ιστορία μας»” της Τέτας Παπαδοπούλου)