Κοινοποιησεις

Όποιος αγαπά όλο τον κόσμο φυσικά
δεν αγαπά κανένα.
Και όποιος αγαπά αυτό
που μισεί δεν μισεί τίποτα -αλλά όποιος δεν μισεί τίποτα,
δεν επενδύει τίποτα συναισθηματικά.

Υπάρχουν δύο ψυχικές εκφράσεις του μίσους.
το μίσος για τον άλλο και το μίσος για τον εαυτό μας,
το οποίο συχνά δεν παρουσιάζεται ως τέτοιο.
Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι και τα δύο έχουν κοινή ρίζα,
την άρνηση της ψυχικής μονάδας
να δεχθεί
αυτό που για την ίδια είναι ξένο.

.
(Από την πρώτη βιογραφία του Κορνήλιου Καστοριάδη από
τον Γάλλο ιστορικό και φιλόσοφο François Dosse, με τίτλο Une vie)