Κοινοποιησεις

 

Γιατί έχουμε σκεφτεί τις πιο μεγάλες σκέψεις
Κι ακολουθήσαμε τη συντομότερη οδό.
Και γιατί έχουμε χορέψει του διαβόλου τους σκοπούς,
Τρέμοντας ύστερα στο σπίτι προσευχόμαστε·
Δουλεύουμε σε έναν κύριο τη νύχτα,
Σ’ έναν άλλο την ημέρα.