Κοινοποιησεις
Η αύρα σου μου λέει ότι θα έρθει η στιγμή
που θα ανοίξει και πάλι ο καιρός
και οι δρόμοι και οι φράσεις,
πως θα βρεθεί η λέξη- κλειδί,
που έρχεται, που προστάζει, που αποσαφηνίζει,

και θα κάνει να υπάρξει κι άλλο καλοκαίρι.

(Απόσπασμα)