Κοινοποιησεις

 

Πατέρα, θέλω να φέρεις τα πάνω κάτω. Να χαθεί το έδαφος. Οι συναισθηματικοί,

 που μας κοιτούν αφ’ υψηλού μες στις μύξες τους, ενώ κατασκευάζουμε αυτά τα υπέροχα μαχαίρια κατάδυσης
– οικονόμοι, ευθείς και με τη στεγνή ακρίβεια που απαιτούν τα ζητήματα επιβίωσης –
 
να αντιμετωπίσουν κυρώσεις και ποινές.
 
Διότι, Πατέρα, έχουμε αφήσει να παριστάνουν τους γνώστες και τους διευκολυντές
εκείνοι που χρειάζονται βοήθεια. Δηλαδή, την κατάργηση της ιδέας του ψυχικού κόσμου.
 
Να τους στείλουμε στα κάτεργα της ύπαρξης, Πατέρα, να φτιάχνουν αγάλματα από τυχαίες πέτρες.
.

(Εξώφυλλο: Χαρακτικό του Δημήτρη Καρλαφτόπουλου.)