Κοινοποιησεις

Με χαρακτηρίζει μια δυσπιστία στον πόθο.

Μεγάλωσα μ’ αυτούς που μια Κυριακή, έξω από το καφενείο του χωριού, έμειναν για πάντα ακίνητοι
περιμένοντας για τη φωτογραφία
που όφειλε να τους είχε βγάλει ο Θεός.

Μεγάλωσα μ’ αυτούς που δεν κατέβαιναν για μπάνια στη θάλασσα, κι έπλεναν τις μασχάλες και το σβέρκο κάθε απόγευμα
με το σαπούνι του οσίου Συμεών του Στυλίτη.

Δε μου προσφέρθηκε, το ανακάλυψα
το απελευθερωτικό ανοσιούργημα της γλώσσας.
Ο ερημίτης, όπως κι ο πόθος
κατάγονται από τη Μεγάλη Έκρηξη.