Κοινοποιησεις
 
Τριγυρίζουν αχάιδευτοι
σε σεμινάρια, μπαρ, εμπορικά μαγαζιά
 
με μια μνήμη εκ βάθους ανατολής
ότι είναι δυνατή η αγάπη.
 
Όταν πέφτουμε να κοιμηθούμε
το σώμα γέρνει πάνω σ’ αυτή τη μνήμη.