Κοινοποιησεις

 

Λέμε λοιπόν πως ο πόλεμος δεν ανήκει στο πεδίο των
τεχνών και των επιστημών, αλλά σε κείνο της κοινωνικής ύπαρξης.
Είναι μια σύγκρουση μεγάλων συμφερόντων ρυθμισμένη με το αίμα,
κι είναι μόνο σ’ αυτό που διαφέρει από τις άλλες συγκρούσεις.

Θα έπρεπε καλύτερα να τον συγκρίνουμε, περισσότερο
απ’ οποιαδήποτε άλλη τέχνη, με το εμπόριο,
που είναι επίσης σύγκρουση συμφερόντων και δραστηριοτήτων του
ανθρώπου· μοιάζει ακόμη περισσότερο με την πολιτική,
που μπορεί να θεωρηθεί με τη σειρά της,
τουλάχιστον εν μέρει, ως ένα είδος εμπορίου σε μεγάλη κλίμακα.

Επιπλέον, η πολιτική είναι η μήτρα, μέσα στην οποίαν αναπτύσσεται
ο πόλεμος· τα ήδη διαμορφωμένα στοιχειωδώς χαρακτηριστικά του
κρύβονται εκεί όπως οι ιδιότητες των ζωντανών υπάρξεων
στα έμβρυά τους.»

.
(Ο καπνός εξέρχεται από στόχους εντός της Συρίας
κατά τη διάρκεια του βομβαρδισμού από τις τουρκικές δυνάμεις.
Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019. | Photo by #LefterisPitarakis)