Κοινοποιησεις

 

Δεν του έδινε κανείς σημασία.
Ή, ακόμη, τον περιφρονούσαν επιδεικτικά.
Έτσι αισθανόταν σίγουρος
τόσο για το κίνητρο
όσο και για την ικανότητά του
να σηκώνει τον κόσμο
στις πλάτες του.
Μονάχα που λυπόταν που και που.
Ήξερε πως όλοι τους
κάποια στιγμή
θα βρεθούν στη θέση του.