Κοινοποιησεις

Η εμφάνιση του πρωινού ήλιου που καθρεπτίζεται μέσα σε μια δροσοσταλίδα δεν είναι μικρότερη από τον ίδιο τον ήλιο.

Φωτογραφία: Χρήστος Διαμάντης