Κοινοποιησεις

Πρέπει
να
είμαστε
πρόθυμοι
να
αφήσουμε
την
ζωή
που
έχουμε
σχεδιάσει,
για
να
έχουμε
την
ζωή
που
μας
περιμένει.