Κοινοποιησεις

Τώρα μπορώ να πω ότι οι άνθρωποι μπορούν
να αλλάξουν ότι θελήσουν, τα πάντα.
Όλοι ακολουθούμε το δικό μας μονοπάτι.
Έτσι έκανα κι εγώ.
Δεν πρέπει να ακολουθούμε μόνο το δικό μας μονοπάτι.
Οι άνθρωποι μπορούν να καταφέρουν τα πάντα.
Είναι κάτι που τώρα άρχισα να μαθαίνω.
Οι άνθρωποι κάνουν κακό ο ένας στον άλλον
επειδή έχουν χάσει την ανθρωπιά τους.
Ήρθε η ώρα να ξαναβάλουμε την ανθρωπιά στο κέντρο
και να λειτουργήσουμε βάση αυτής.
Η απληστία δεν οδηγεί πουθενά. Αυτό
θα πρέπει να το βάλουν σε πινακίδα στην Times Square.
Χωρίς ανθρώπους είμαστε ένα τίποτα.
Αυτό είχα να πω.