Κοινοποιησεις
Όλοι θέλουμε να είμαστε διάσημοι, και από τη στιγμή που
θέλουμε να είμαστε κάτι, δεν είμαστε πια ελεύθεροι.
Δεν είναι δείγμα υγείας να είσαι καλά προσαρμοσμένος
σε μια βαθιά άρρωστη κοινωνία.