Κοινοποιησεις
 
Η κόλαση των ζωντανών δεν είναι κάτι που αφορά το μέλλον,
αν υπάρχει μια κόλαση, είναι αυτή που υπάρχει ήδη εδώ, η κόλαση
που κατοικούμε καθημερινά, που διαμορφώνουμε με τη συμβίωση μας.
Δύο τρόποι υπάρχουν για να μην υποφέρουμε. Ο πρώτος είναι για
πολλούς εύκολος: να αποδεχτούν την κόλαση και να γίνουν τμήμα
της μέχρι να καταλήξουν να μην την βλέπουν πια. Ο δεύτερος είναι
επικίνδυνος και απαιτεί συνεχή προσοχή και διάθεση για μάθηση: να
προσπαθήσουμε και να μάθουμε να αναγνωρίζουμε ποιος και τι,
μέσα στην κόλαση, δεν είναι κόλαση, και να του δώσουμε διάρκεια,
να του δώσουμε χώρο.
.
(Μετάφραση: ΑΝΤΑΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ | Εκδόσεις: ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ)