Κοινοποιησεις

Ο αναρχισμός είναι ένα όμορφο μονοπάτι, αλλά πολύ τραχύ.
Όμως πρέπει να το ακολουθήσεις και μόλις το περπατήσεις,
δεν μπορείς να το αφήσεις, σε περιβάλει, σε προκαλεί.
Ο αναρχισμός είναι η αγάπη, η ελευθερία,
η ισότητα, η ανθρωπότητα σε όλες τις συνθήκες.
Ούτε τα σύνορα, ούτε το χρώμα, ούτε η φυλή, ούτε οι σημαίες! …
Στον αναρχισμό υπάρχει μόνο η ανθρωπότητα,
τα ανθρώπινα συναισθήματα, η ελπίδα για όλες/ους,
το μέγιστο που μπορείς να πάρεις…

Isabel Mesa Delgado