Κοινοποιησεις
Ενός λεπτού κραυγή
για όλα
τα
υ π έ ρ ο χ α
εφήμερα . . ._
Ενός λεπτού σιγή
για όλα
αυτά
που
( _________ ….. κ ά π ο τ ε )
θα’ρθουν. . .

.
(Από τα: Ανάματα + προσανάμματα)