Κοινοποιησεις
 
Το βλέμμα σου
έφερε στα χέρια μου
τις δύο τελείες που κρύβω στα μάτια
και κάπου σκόρπισε ένα πλατάγισμα
σα να ‘ταν στα πλευρά μου.
Τα βλέμματά μας
-όταν συναντιούνται-
δεν πιστεύουν στη φωτιά∙
η φωτιά προϋποθέτει
μια πρότερη κατάσταση ακινησίας.
 
Τα βλέμματά μας πονάνε μόνο για μίαν ομολογία.
 
Ασυνήθιστοι εμείς
γυρίζουμε απ’ την άλλη
να τρεμοπαίξουνε τα βλέφαρα
να ξαποστάσουμε
μες στην οριακά αναστρέψιμη∙
βαρύνουσα∙
επινόηση∙
που ονομάσαμε
πραγματικότητα.