Κοινοποιησεις
Τα νέα είναι καλά.
Οι γωνίες στρογγύλεψαν.
Τα ντουλάπια δεν κάνουν θόρυβο
όταν κλείνουν
και κάτω από τις σκάλες
φύτρωσαν χρυσάνθεμα.
Η βροχή στεγνώνει
πριν χυθεί στο χώμα
και η αυγή
έρχεται λέει
με το πάτημα ενός κουμπιού.
Το τελευταίο χάδι
– αμφίβολης προέλευσης-
ξεριζώθηκε.
Η επόμενη φάση της προδοσίας
θα είναι η τελευταία.
Από αύριο
η πιο ωραία θυσία
είναι αυτή που γίνεται
στο όνομα του ανθρώπου.